назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 97.

Псало́м Дави́ду.

1 Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Спасе́ Его́ десни́ца Его́, и мы́шца свята́я Его́. 2 Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, пред язы́ки откры́ пра́вду Свою́. 3 Помяну́ ми́лость Свою́ Иа́кову, и и́стину Свою́ до́му Изра́илеву, ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. 4 Воскли́кните Бо́гови вся земля́, воспо́йте, и ра́дуйтеся, и по́йте. 5 По́йте Го́сподеви в гу́слех, в гу́слех и гла́се псало́мсте. 6 В труба́х ко́ваных и гла́сом трубы́ ро́жаны воструби́те пред Царе́м Го́сподем. 7 Да подви́жится мо́ре и исполне́ние eго́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 8 Ре́ки воспле́щут руко́ю вку́пе, го́ры возра́дуются. 9 От лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко и́дет суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем пра́востию.