назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 79.

1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.

2 Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, 3 пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. 4 Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 5 Го́споди Бо́же Сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? 6 Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. 7 Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны. 8 Го́споди Бо́же Сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10 Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю. 11 Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; 12 простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́. 13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? 14 Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15 Бо́же Сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, 16 и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́. 17 Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. 18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́, 19 и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м. 20 Го́споди Бо́же Сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.