назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 72.

Псало́м Аса́фу.

1 Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. 2 Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. 3 Я́ко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. 4 Я́ко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утверже́ния в ра́не их, 5 в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. 6 Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. 7 Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 8 Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. 9 Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. 10 Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. 11 И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем? 12 Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. 13 И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, 14 и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 15 А́ще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, eму́же обеща́хся, 16 и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, 17 до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 18 Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 19 Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. 20 Я́ко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. 21 Я́ко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. 22 И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. 23 И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою́, 24 и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. 25 Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? 26 Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. 27 Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. 28 Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.