назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 60.

1 В коне́ц, в пе́снех, Дави́ду, псало́м.

2 Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. 3 От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. 4 Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. 5 Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. 6 Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. 7 Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. 8 Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? 9 Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.