назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 49.

Псало́м Аса́фу.

1 Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 2 От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. 3 Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. 4 Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́. 5 Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах. 6 И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́, я́ко Бог судия́ есть. 7 Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз. 8 Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну. 9 Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в. 10 Я́ко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. 11 Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть. 12 А́ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. 13 Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? 14 Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́. 15 И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. 16 Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми? 17 Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. 18 А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́. 19 Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния. 20 Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн. 21 Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ Твоя́. 22 Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. 23 Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.