назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 134.

Аллилу́иа.

1 Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, 2 стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. 3 Хвали́те Го́спода, я́ко благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: 4 я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. 5 Я́ко аз позна́х, я́ко ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. 6 Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. 7 Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. 8 И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. 9 Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. 10 И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: 11 Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, 12 и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. 13 Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: 14 я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. 15 И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 16 Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 17 у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 18 Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 19 До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. 20 Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. 21 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.