назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 115.

Аллилу́иа.

1 Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. 2 Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. 3 Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? 4 Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, 5 моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. 6 Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 7 О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. 8 Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. 9 Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, 10 во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.