назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 109.

Псало́м Дави́ду.

1 Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 2 Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. 3 С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. 4 Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. 5 Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. 6 Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. 7 От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.